Usługi dla firm transportowych

Nasz zespół specjalizuje się w obsłudze firm transportowych świadcząc usługi w zakresie:
 • wyceny szkód na pojazdach z polisy OC i AC (szkoda częściowa i szkoda całkowita),
 • kalkulacji kosztorysów naprawy powypadkowej,
 • uszkodzeń ładunku,
 • uszkodzeń pojazdu podczas ładunku i rozładunku,
 • odszkodowań osobowych,
 • odzyskanie należnego wynagrodzenia za wykonaną usługę.
Oferujemy:
 • bezpłatną analizę wszystkich przekazanych spraw,
 • możliwość zwiększenia wypłaty odszkodowania nawet do 50%,
 • wznowienie spraw,
 • ponowną wycenę szkody,
 • skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • stałe wsparcie merytoryczne,
 • wynagrodzenie uzależnione od uzyskanej kwoty odszkodowania, dopłaty.
Przygotowane przez nas odwołania od decyzji charakteryzują się niezwykłą skutecznością przez co z jednej strony są dla Firm oszczędnością, a z drugiej strony precyzyjną wskazówką jak nie popełnić drugi raz tych samych błędów.