Przejdź do treści

Odpowiedzi na naczęściej zadawane pytania.

Co to jest błąd medyczny?

Powołując się na orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 1955r. – Sygn. Akt IV CR 39/54 „Błędem w sztuce lekarskiej jest czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodne z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym”.
Rozróżniamy cztery podstawowe błędy medyczne:

  • błąd diagnostyczny (błąd w rozpoznaniu), lekarz mylnie dokona rozpoznania schorzenia wskutek nienależytego zastosowania dostępnej wiedzy (przykładem jest brak badań, nieodpowiednie badania, mylna interpretacja objawów podczas wywiadu z pacjentem, itp.),
  • błąd terapeutyczny, występuje wskutek błędnie postawionej diagnozy (przykładem jest mylnie obrana metoda leczenia),
  • błąd techniczny, występuje podczas np. zabiegów operacyjnych (chirurgicznych, plastycznych, itp.),
  • błąd organizacyjny.
Czy mogę otrzymać odszkodowanie, gdy uległem wypadkowi a nie byłem ubezpieczony?

Sprawca, który przyczynił się swoim działaniem do wyrządzenia Ci krzywdy, zobowiązany jest do jej naprawienia. Należne Ci odszkodowanie zależy od okoliczności zdarzenia oraz ich źródeł.

Czy decyzja odmowy wypłaty odszkodowania oznacza zakończenie sprawy?

Decyzja odmowna, nie musi świadczyć o zakończeniu sprawy. Oznacza to, że roszczenia należy skierować na drogę postępowania sądowego. Wcześniej warto jednak spróbować złożyć reklamację lub przystąpić do negocjacji ugodowych jeżeli strony wykazują wole do porozumienia.

Jakie odszkodowanie mogę otrzymać?

Na wysokość odszkodowania oraz zadośćuczynienia ma wpływ wiele czynników, których to celem jest rekompensata cierpień fizycznych oraz psychicznych doznanych w wypadku. Istotnym i pomocnym elementem podczas wyliczania należnej kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia jest uszczerbek na zdrowiu, zazwyczaj określany w procentach.

Sprawca nie chce przyznać się do winy, czy aby zgłosić sprawę do zakładu ubezpieczeń muszę zaczekać na zakończenie postępowania sądowego?

Aby wyjaśnić okoliczności wypadku, nierzadko należy zaczekać na opinię biegłego sądowego oraz wyrok karny. Natomiast sprawę można zgłosić do odpowiedniego zakładu ubezpieczeń już w trakcie ustalania okoliczności zdarzenia /wypadku na etapie likwidacji szkody, to da możliwość wypłacenia pierwszych, tak potrzebnych poszkodowanemu tzw. kwot bezspornych, które pomogą np. kontynuować leczenie, rehabilitację, itp.

Z jakiego tytułu należy się odszkodowanie poszkodowanemu?

Będąc uczestnikiem wypadku lub zdarzenia losowego (nieszczęśliwy wypadek), doznając obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu możesz ubiegać się o:

  • zadośćuczynienie,
  • zwrot poniesionych kosztów na: leczenie, opiekę osób trzecich, rehabilitację, utracone zarobki, lepsze odżywianie,
  • rentę, na zwiększone wydatki i potrzeby,
  • rentę, za zmniejszony dochód,
  • rentę, gdy poszkodowany ulegnie całkowitej lub częściowej zdolności do pracy,
  • odszkodowanie za szkody rzeczowe.
Jakie są koszty prowadzenia sprawy?

Na etapie analizy sprawy ustalimy wynagrodzenie naszej kancelarii. W wielu sprawach ustalona prowizja wypłacana jest po przyznaniu naszemu mocodawcy odszkodowania.

Jaki jest okres oczekiwania na uzyskanie pierwszych pieniędzy?

Towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązane jest przestrzegać norm czasowych zawartych w ustawie. Natomiast nie będąc w posiadaniu całkowitej dokumentacji, okres wypłaty odszkodowania może się wydłużyć.

Czy dziecko które spowodowało wypadek i doznało obrażeń ciała, może starać się o odszkodowanie?

Często ofiarami wypadków stają się dzieci, które przyczyniły się również do ich powstania. Osobom małoletnim, które nie przekroczyły trzynastego roku życia nie można przypisać winy ze względu na wiek. Dlatego też wypadki z udziałem małoletnich należy rozpatrywać jedynie na zasadzie ryzyka. Od tego czy Twoje dziecko otrzyma odszkodowanie i w jakiej wysokości, zależy od okoliczności sprawy.

Czy uczestnicząc w wypadku kilka lat temu mogę starać się o odszkodowanie?

Standardowy okres przedawnienia to 3 lata, natomiast gdy szkoda miała związek z czynem niedozwolonym, okres przedawnienia może wydłużyć się do 20 lat od dnia wypadku / przestępstwa. W tym czasie poszkodowany musi złożyć stosowne roszczenie.

Jeżeli nie zakończyłem leczenia (będąc w trakcie) mogę starać się o odszkodowanie?

Powstałe w wyniku wypadku szkody należy zgłaszać jak najszybciej. Ubiegać się można o zaliczkę na koszty leczenia i rehabilitacji, a pozostałe kwoty zostaną wypłacone po zakończeniu leczenia.

Czym jest szkoda całkowita?

Szkoda całkowita to sytuacja, w której koszt naprawy pojazdu przekracza jego wartość. Natomiast nie dotyczy to ubezpieczenia Autocasco (AC), w przypadku którego koszty naprawy przekraczające 70% wartości pojazdu to już szkoda całkowita.

Czy przyczyniając się do zdarzenia i będąc osobą współwinną mogę ubiegać się o odszkodowanie?

Kwota zadośćuczynienia, odszkodowania, zwrot poniesionych kosztów, świadczenia rentowe, mogą zostać pomniejszone o ustalony stopień przyczynienia się (zazwyczaj określany procentowo).

Poznaj naszą ofertę

Specjalizujemy się w poniższych sprawach. Wybierz kategorię i dowiedz się więcej.

doplaty_do_odszkodowan_z_polisy_oc_i_ac

Dopłaty do odszkodowań z polisy OC i AC

odszkodowanie_za_bledy_medyczne

Odszkodowania za błędy medyczne

odszkodowanie_za_wypadek_komunikacyjny

Odszkodowanie za wypadki komunikacyjne

rzeczoznawca_samochodowy

Rzeczoznawca samochodowy

odszkodowanie_za_urazy_w_miejscu_publicznym

Odszkodowanie za urazy w miejscach publicznych

odszkodowanie_za_szkody_rzeczowe_i_majatkowe

Odszkodowanie za szkody rzeczowe i majątkowe

odszkodowania_dla_rodziny_ofiar_wypadkow

Odszkodowania dla rodziny ofiar wypadków

odszkodowanie_dla_rolnikow

Odszkodowania dla rolników

odszkodowania_za_wypadek_przy_pracy

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

uslugi_dla_firm_transportowych

Usługi dla firm transportowych

Napisz lub zadzwoń i przedstaw nam swój problem

Sprawdź jakie odszkodowanie możesz uzyskać.

biuro@hiltonlex.pl +48 500 871 549
Godziny pracy: Pn-Pt: 9:00-19:00, Sob. 9:00-17:00
Kontakt