Rzeczoznawca samochodowy (kosztorys naprawy)

Specjalizujemy się w wycenie szkód samochodów z polisy OC i AC.

Po wystąpieniu szkody poszkodowany jest niezadowolony z wypłaconego odszkodowania, które otrzymał za uszkodzony bądź całkowicie zniszczony samochód. Jeżeli od zdarzenia minęło mniej niż 3 lata możemy sprawdzić czy należą się dodatkowe pieniądze. Ponownie rzeczoznawca zweryfikuje kosztorys i wycenimy auto. Z praktyki wynika że w 90 % przypadków możemy uzyskać dopłatę do odszkodowań. Bezpłatnie przeanalizujemy sprawę i jeżeli będzie to możliwe wznowimy proces likwidacji szkody, bądź za zgodą poszkodowanego skierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego.

Bezpłatna analiza szkody motoryzacyjnej całkowicie bezpłatnie i niezobowiązująco. Zachęcamy do przesłania dokumentów zgromadzonych w sprawie, w tym kosztorysu otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej. Nasz rzeczoznawca samochodowy zweryfikuje w krótkim czasie realną wartość szkody. Upewnij się, czy otrzymany kosztorys nie został skonstruowany w wadliwy sposób. Bardzo częstą praktyką Towarzystw Ubezpieczeniowych jest zaniżanie przyznawanych świadczeń odszkodowawczych.

To w gestii ubezpieczyciela leży oszacowanie kosztów naprawy i na tej podstawie ustalenie wysokości należnego odszkodowania. Niestety jak pokazuje praktyka tworzone kosztorysy opierają się w wielu przypadkach o zamienniki ujęte w programie AUDATEX, EUROTAX, DAT. Co prawda, pomimo, że ceny w wymienionych źródłach są na bieżąco aktualizowane to i tak możemy się spotkać z rażąco niskimi stawkami.


Rzeczoznawca samochodowy

Poszkodowany właściciel pojazdu nie musi godzić się na zaniżoną wycenę szkody. Nasz rzeczoznawca samochodowy pomoże bezpłatnie ustalić wysokość należnego odszkodowania. Na podstawie nowego kosztorysu, wznowimy sprawę w zakładzie Ubezpieczeń i pomożemy  w uzyskaniu stosownej i należnej dopłaty do odszkodowania. Niestety bardzo częstą praktyką ubezpieczycieli jest zaniżanie przyznawanych stawek w ramach odszkodowania wynikająca z przyznania w kosztorysie części nieoryginalnych, zaniżonej stawki za roboczogodzinę naprawy blacharsko – lakierniczej lub naprawy mechanicznej, ograniczone prawo do auta zastępczego. Bardzo często zdarza się że TU uznają szkodę całkowitą spowodowane, jest to zaniżeniem wartości auta.

Zgodnie z literą prawa Towarzystwa Ubezpieczeniowe mają prawo do szacowania kosztów naprawy, a co za tym idzie na podstawie otrzymanych danych wypłacania świadczeń odszkodowawczych. Kosztorys samochodowy otrzymany od ubezpieczyciela nie musi być skonstruowany we właściwy sposób. Samodzielna weryfikacja powyższych składowych wchodzących w skład odszkodowania jest trudna, dlatego poszkodowani nie potrafią właściwie ocenić, jak doszło do zmniejszenia rekompensaty. Niestety nierzetelność i opieranie się na mocno zaniżonych cenach zamienników, skutkuje otrzymaniem odszkodowania, które nie wystarcza na pokrycie naprawy samochodu.

Ocenie podlega również rynkowy ubytek wartości pojazdu, który jest zmniejszeniem (utratą) wartości pojazdu z tytułu wystąpienia pierwszego uszkodzenia o charakterze kolizyjnym lub drugiego uszkodzenia o tym charakterze rozszerzającego wcześniejszy zakres uszkodzeń. Rynkowy ubytek określa się na podstawie wartości rynkowej pojazdu przed uszkodzeniem, a jego wartością po naprawie spełniającej wymagania techniczne i kadrowe do wykonania takich prac.