HILTONLEX Sp. z o. o., Sp. k.
ul. Wiejska 40/4
55-200 Oława,
NIP: 9121892226
Regon: 365641414
KRS: 0000641958

Koperta

Kontakt e-mail:
biuro@hiltonlex.pl

Odpowiadamy na każdego maila tak szybko, jak to jest możliwe.
Telefon

Kontakt telefoniczny:
+48 500 871 549

Telefony odbieramy w godz. 9.00 – 16.00 w dni powszednie.

Hiltonlex Sp. z o.o., Sp. k z siedzibą w Oławie, wpisany pod numerem KRS:0000641958 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 912-189-22-26; Regon: 365641414;
Wysokość sumy komandytowej: 30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych).