Rodziny ofiar wypadków

Jeżeli w wyniku wypadku straciłeś bliską Ci osobę, możesz ubiegać się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Jeżeli dodatkowo w związku z doznaną tragedią znacznemu pogorszeniu uległa Twoja sytuacja życiowa – masz prawo i powinieneś wystąpić o stosowne odszkodowanie.

Nasz kancelaria dla osób, które w wyniku wypadku straciły najbliższą osobę postara się dodatkowo uzyskać:

  • zwrot kosztów pogrzebu,
  • rentę alimentacyjną,