Przejdź do treści

Wypadek w sklepie, markecie, restauracji? Możesz liczyć na odszkodowanie!

Warto zacząć od informacji, że każdy przedsiębiorca niezależnie od tego czy prowadzi mały sklepik osiedlowy, czy też duży supermarket jest zobowiązany do przestrzegania określonych prawem zasad. Jedną z nich jest obowiązek utrzymywania bezpiecznych warunków w sklepie.

Za ewentualny wypadek odpowiada właściciel sklepu. Nie oznacza to, że przedsiębiorca musi pracować w danym miejscu i być przy zdarzeniu. Powyższą odpowiedzialność należy również rozumieć jako sprawowaną pieczę nad pracującym personelem. Każdemu kto znajdzie się tak naprawdę w niecodziennej sytuacji na pewno przychodzą do głowy pytania: Co teraz? Komu zgłosić poniesienie szkody, uszczerbek na zdrowiu? Jak skontaktować się z właścicielem sklepu i czy rzeczywiście w danej sytuacji możemy wymagać odszkodowania za wypadek od przedsiębiorcy?

Warunek odszkodowania – wina jest sklepu bądź restauracji

Odszkodowania  dotyczące wypadków w sklepie czy restauracji są przewidziane przez polskiego ustawodawcę. Jednakże w tym momencie należy zaznaczyć wyraźnie, że odszkodowanie przysługuje, ale pod pewnymi warunkami.

Pierwszym i przede wszystkim podstawowym warunkiem, który musi być spełniony, aby ubiegać się o jakiekolwiek odszkodowanie jest fakt, że szkoda wystąpiła z winy sklepu.

W tym momencie należy uporządkować wiedzę dotyczącą tego co można rozumieć jako wypadek w sklepie bądź restauracji, który nastąpił z winy właściciela. Do takich sytuacji możemy śmiało zaliczyć poślizgnięcie się na mokrej, umytej powierzchni, bądź przez nie sprzątniecie błota pośniegowego. Kolejnym przykładem takiej sytuacji może być wózek widłowy, który uderzył stojącego obok klienta i spowodował, że ten się dotkliwie przewrócił. Częstym wypadkiem zdarzającym się w sklepach jest również sytuacja, gdzie któryś z klientów zbije butelkę, personel nie zdąży jej sprzątnąć, a inna osoba odniesie szkody zdrowotne. Tego typu sytuacje można mnożyć jednakże należy się skupić co dalej.

Nastąpił wypadek – co dalej?

Niestety w polskim prawie to osoba poszkodowana musi udowodnić, że wypadek miał miejsce bez jej winy.

W związku z powyższym po wystąpieniu wypadku należy zebrać jak najwięcej dowodów. Są nimi między innymi zdjęcia, które mogą potwierdzić naszą wersję wydarzeń. Istotne jest również sporządzenie notatki z danego wydarzenia. Warto poprosić świadków owej sytuacji, aby podpisali się pod opisem wydarzenia oraz jeśli to możliwe pozostawili do siebie numery telefonów. Numery te mogą się przydać jeśli dojdzie do sprawy sądowej. Dokumenty, które również mogą się przydać ubezpieczycielowi, przy ocenianiu sprawy, to podpisany przez pracowników sklepu protokół ze zdarzenia. Warto zadbać też o zabezpieczenie materiału
z kamer sklepowych, które mogą okazać się niepodważalnym dowodem odniesionej przez nas szkody. Każdy dowód może mieć później wpływ na wysokość uzyskanego odszkodowania.

Zebrane dowody – co z nimi zrobić?

Zebrane dowody należy przekazać ubezpieczycielowi. Dodatkowo warto również dołączyć opis całej sytuacji, czyli jak doszło do zdarzenia i jakie są jego skutki. Im dokładniej wyjaśnimy sprawę tym większe szanse na uzyskanie ubezpieczenia.

Istotne jest, aby zaznaczyć, że warto negocjować wysokość proponowanego odszkodowania. Działając samodzielnie, nie mając doświadczenia w tego typu sytuacjach niekoniecznie możemy wiedzieć na jaką wysokość możemy liczyć. Niestety niewielu z nas zna swoje prawa. Starając się o odszkodowania z tytułu wypadku czy to w sklepie czy restauracji warto wiedzieć, że istnieje również możliwość uzyskania zwrotu kosztów leczenia oraz zadośćuczynienia za poniesione krzywdy, w tym cierpienie, które było następstwem wypadku.

Czasami warto pomyśleć o skorzystaniu z pomocy firm, zajmują się pozyskiwaniem odszkodowania w naszym imieniu. Historia pokazuje bowiem, że dzięki znajomości prawa i doświadczeniu takich firm, zwiększamy swoje szanse na uzyskanie odszkodowania. W dużej ilości przypadków uzyskane pieniądze są kilkukrotnie większe niż w przypadku jeśli poszkodowany występuje o nie samodzielnie.

Jednakże najważniejsze, aby doznając takiej sytuacji pamiętać, że prawo jest po naszej stronie. Należy pamiętać jak bardzo istotne jest, aby w momencie zdarzenia zebrać jak najszersze materiały dowodowe, które są podstawą uzyskania odszkodowania jak też zadośćuczynienia bez względu na to czy będziemy korzystać z pomocy innej firmy czy działać samodzielnie.