Przejdź do treści

Odszkodowanie za uszkodzenie nerwów obwodowych podczas operacji

Do uszkodzenia obwodowego układu nerwowego może dojść z wielu powodów. Jednym z nich jest błąd operatora / chirurga np. podczas zabiegów operacyjnych. Wyróżniamy wtedy uszkodzenie mechaniczne nerwu. Do takich powikłań może dojść np. podczas:
– operacji wymiany stawu biodrowego,
– operacji wymiany stawu kolanowego,
– operacji zespołu ciesni nadgarstka,
– operacja przykurczu Dupuytrena,
– osteotomii nadgarstka,
– nieprawidłowo założony opatrunek po zabiegu,
– leczenia zębów,
– odbierania porodu dziecka uszkadzając splot ramienia.

Charakterystycznymi objawami uszkodzenia nerwu są:
– niedowład kończyny górnej,
– niedowład kończyny dolnej,
– drętwienie kończyn, twarzy, etc.,
– ostry ból, pieczenie w miejscu urazu.

Skutkami uszkodzenia nerwów obwodowych są oprócz oczywiście upośledzenia sprawności w życiu codziennym, poruszania się, utrudnienia w wykonywaniu prac, zaburzenia mimiki, zaburzenia mowy, to występuje jeszcze bardzo ważny czynnik – neuropatyczny i przewlekłego bólu, który wpływa niekorzystnie na psychikę i funkcjonowanie człowieka, a niekiedy może spowodować długotrwałą i nieodwracalną depresję.

Za uszkodzenie nerwów obwodowych osobie poszkodowanej przysługuje odszkodowanie i zadośćuczynienie. Zgodnie z art. 445 par. 1 Kodeksu cywilnego, kwota zadośćuczynienia należna osobie poszkodowanej powinna być odpowiednia i przy ustalaniu jej wysokości, należy brać pod uwagę np. stopień niedowładu, wiek poszkodowanego, rozmiar cierpień fizycznych i psychicznych.