Przejdź do treści

Odszkodowanie – czym jest i czy warto się o nie starać?

Odszkodowanie to świadczenie, na które może liczyć osoba poszkodowana ze względu na szkody, których doznała. Pełni ono funkcję kompensacyjną. Oznacza to, że stanowi finansową rekompensatę doznanego uszczerbku. Jego istotą jest to, aby wypłacona kwota była adekwatna do skutków zdarzenia, czyli pokrywała szkodę rzeczywistą oraz utracone korzyści. Na wstępie warto również zaznaczyć, że odszkodowanie i zadośćuczynienie nie oznaczają tego samego. Zadośćuczynienie jest bowiem świadczeniem, które przysługuje w momencie wystąpienia szkody niemajątkowej.

Rodzaje odszkodowań

Istnieją dwa rodzaje odszkodowań. Pierwsze z nich polega na przywróceniu danej rzeczy do stanu przed wyrządzeniem szkody. Przykładem jest naprawienie auta tak, aby jego wygląd i sprawność były takie jak przed wypadkiem. Drugą opcją jest zapłacenie rekompensaty pieniężnej zgodnie z wyceną samochodu. To jaki rodzaj odszkodowania zostanie wybrany zależy wyłącznie od poszkodowanego. Może zdarzyć się jednak, iż zniszczenia w wyniku niefortunnego zdarzenia będą tak wielkie, że naprawa nie będzie możliwa. W takiej sytuacji osobie poszkodowanej nie pozostaje nic innego, jak przyjęcie kwoty pieniędzy, która zostanie oszacowana na podstawie szkody przez rzeczoznawcę.

Odszkodowanie – pokrycie strat i korzyści

Odszkodowanie pokrywa wyrządzone straty, czyli szkodę rzeczywistą. Przykładem jest np. utrata majątku lub znaczne obniżenie jego wartości. Okazuje się jednak, że to nie wszystko! Powinno ono również stanowić rekompensatę za utracone korzyści, które osoba poszkodowana mogłaby osiągnąć, gdyby nie doszło do nieszczęśliwego zdarzenia np. będzie musiała zmienić zawód, a tym samym godzić się na niższą pensję.

Jak otrzymać odszkodowanie?

Aby uzyskać odszkodowanie niezbędne jest zgłoszenie szkody. Wówczas ubezpieczyciel rozpocznie postępowanie. Na wstępie zweryfikuje rodzaj szkody oraz ustali wysokość sumy, która zostanie wypłacona poszkodowanemu. Z zasady powinna być ona adekwatna do poniesionej szkody. Niestety zdarza się, że proponowana kwota zostaje pomniejszona. Przyczyną takiej sytuacji jest m.in. zaniechanie działań, które mogłyby zmniejszyć szkodę. Jako przykład może posłużyć sytuacja, gdy dotknie nas pożar lub powódź, lecz będziemy zwlekać z powiadomieniem odpowiednich służb.
Uzyskanie satysfakcjonującej kwoty odszkodowania wymaga znajomości przepisów prawnych, która pozwoli zebrać dowody i prawidłowo wypełnić wszelkie niezbędne dokumenty. Aby spać spokojnie, warto powierzyć swoją sprawę profesjonalistom, których wiedza i doświadczenie pozwolą na uzyskanie zadowalającej kwoty.