Przejdź do treści

Jak wywalczyć szkodę całkowitą?

Wypadek niesie za sobą dużo stresu i złości. Dodatkowy problem może powodować firma ubezpieczeniowa, która zamiast sfinansować naprawę samochodu orzeka szkodę całkowitą, wypłacając niższe odszkodowanie. W jaki sposób uzyskać należną rekompensatę?

Czym jest szkoda całkowita?

Na początku należy zdefiniować szkodę całkowitą. Pod tym pojęciem kryje się sytuacja, gdy naprawa auta jest oceniona jako nieopłacalna. Dzieje się tak wówczas, gdy koszt naprawy jest większy aniżeli wartość auta przed wypadkiem.

Szkoda całkowita – podstawa prawna

Informacje na temat szkody całkowitej zawarte są w art. 363  § 1 Kodeksu cywilnego:

Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego [szkoda częściowa], bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej [szkoda całkowita]. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty [gdy naprawa nie jest możliwa, wartość naprawy przekroczy ok. 100% wartości pojazdu na dzień szkody], roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.”

Oznacza to, że jeżeli samochód zostanie uznany za szkodę całkowitą, osoba poszkodowana dostanie pieniądze.

Nieopłacalna szkoda całkowita

Zdarza się jednak, że wycena rzeczoznawcy jest nierzetelna. Ubezpieczyciel może zaniżyć wartość pojazdu sprzed wypadku i zawyżyć koszty jego naprawy. Jeżeli stwierdzi, że  jest ona nieopłacalna, wówczas wypłacone zadośćuczynienie raczej nie będzie satysfakcjonujące dla osoby poszkodowanej.

Zaniżanie wartości aut w celu wypłaty mniejszego odszkodowania nie jest rzadkim zjawiskiem. Wśród najczęstszych skarg zgłaszanych do Rzecznika Finansowego w tej kwestii znajdują się m.in.: przyjmowanie błędnych wersji modeli pojazdów, brak uwzględniania dodatkowego wyposażenia, czy też nieuzasadnione korekty zmniejszające wartość rynkową samochodu. Należy zaznaczyć, że już samo orzeczenie szkody całkowitej sprawia, że firma ubezpieczeniowa unika dodatkowych kosztów. Nie ma wtedy obowiązku rozliczania się chociażby z warsztatem samochodowym.

Jeżeli istnieje możliwość wyceny szkody jako całkowitej, jest duże prawdopodobieństwo, że ubezpieczyciel skorzysta z tej szansy. Dlatego też osoby poszkodowane zawsze powinny dokładnie się jej przyjrzeć.

Jak walczyć o adekwatne odszkodowanie?

Ubieganie się o należną rekompensatę nie jest łatwym zadaniem. Jeżeli ubezpieczyciel zdecyduje się wypłacić zaniżone odszkodowanie, osoba poszkodowana może odwołać się od podjętej decyzji. Musi jednak liczyć się z tym, że na odpowiedź może czekać nawet 30 dni. Jeżeli okaże się negatywna, istnieje możliwość zwrócenia się z tą sprawą do sądu. Aby zadbać o swoje interesy nierzadko potrzebna jest wiedza prawnicza, a także wytrwałość w załatwianiu wszystkich formalności. Dlatego też warto zwrócić się w takiej sytuacji do firmy, która swoim rzetelnym i profesjonalnym działaniem zadba o uczciwe odszkodowanie.