Przejdź do treści

Brak ważnego badania technicznego, a wypłata odszkodowania z OC i AC

Każdy właściciel pojazdu jest zobowiązany, żeby pojazd był sprawny technicznie i przedstawił pojazd do badania technicznego – Prawo o ruchu drogowym.
Kierowca poruszający się pojazdem bez ważnego przeglądu jest narażony na otrzymanie mandatu, ewentualnym zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego, odholowaniem pojazdu na lawecie gdy pojazd okaże się niesprawny, a w przypadku kolizji lub wypadku możliwa jest odmowa wypłaty odszkodowania przez Zakład ubezpieczeń.

Posiadaczom ważnej polisy OC w momencie zdarzenia, gdy pojazd jest sprawny technicznie, a badanie jest nieaktualne, to ubezpieczyciel ma obowiązek wypłaty odszkodowania.
Adekwatnie z punktu widzenia poszkodowanego, który poruszał się pojazdem z przeterminowanym badaniem technicznym Towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy ma obowiązek wypłaty należnego odszkodowania.

Inaczej sprawa wygląda z wypłatą odszkodowania z polisy AC. W tym przypadku regulują to przepisy wewnętrzne poszczególnych Zakładów ubezpieczeń i to ono decyduje o wypłacie należnego odszkodowania. Zawierając ubezpieczenie AC powinniśmy zwracać uwagę na OWU w szczególności na przyjęta ochronę oraz na listę wyłączeń.
Pomimo wszystko są Towarzystwa ubezpieczeniowe, które pomimo braku ważnego przeglądu wypłacą odszkodowanie zgodnie z polisą oczywiście, gdy pojazd był w pełni sprawny technicznie.