Renta alimentacyjna po śmierci bliskiej osoby

Renta alimentacyjna po śmierci bliskiej osoby

Śmierć bliskiej osoby zawsze jest trudną sytuacją dla jej rodziny. Powoduje w ich sercach przede wszystkim cierpienie i żal. Jeżeli zmarły wykonywał przed wypadkiem pracę zawodową, jego śmierć nierzadko wiąże się także ze stratami finansowymi i pogorszeniem się sytuacji życiowej. … więcej