Czy należy mi się odszkodowanie za wypadek przy pracy

Czy należy mi się odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Każdy pracownik, który uległ wypadkowi podczas oddelegowania lub wykonywania obowiązków zawodowych ma prawo dochodzić odszkodowania. Należy jednak dodać, że rekompensata jest możliwa wówczas, gdy wypadek nastąpił z winy pracodawcy. Odszkodowanie z ZUS-u i OC Istnieją dwie drogi uzyskania należnego odszkodowania. … więcej