Odzyskanie należnego wynagrodzenia za wykonaną usługę.

Niestety wielu przedsiębiorców uchyla się od zapłaty należności za wykonane usługi, jeżeli masz problem z wyegzekwowaniem należności zgłoś się do nas. Nasza kancelaria uruchomi procedurę abyś odzyskał należne pieniądze. W zależności od sytuacji wiąże się to z mniej lub bardziej stanowczym nawoływaniem do zapłaty. Krok pierwszy – przygotujemy wezwania do zapłaty i informacji o naliczaniu odsetek, Krok drugi - ostateczne wezwanie do zapłaty w którym poinformujemy dłużnika o możliwości skierowania zobowiązania na drogę sądową, Krok trzeci – przygotowanie pozwu i założenie sprawy w sądzie. Ważne aby nie nastąpiło przedawnienie zobowiązania – ważna jest szybka reakcja!