Wypadki przy pracy

Każdy pracownik, który uległ wypadkowi podczas wykonywania obowiązków służbowych przy pracy lub oddelegowania, a wypadek nastąpił z winy bądź zaniedbania pracodawcy ma prawo dochodzić odszkodowania za poniesiony uszczerbek. Odszkodowanie możesz uzyskać ze świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego odprowadzanego przez pracodawcę do ZUS jak również należy się Tobie odszkodowanie z polisy OC pracodawcy jeżeli zostało wykupione.