Wypadki komunikacyjne

Zdarzenia wypadki komunikacyjne zdarzają się nie tylko kierowcom. Narażeni są wszyscy uczestnicy ruchu piesi, rowerzyści. Jeżeli odniosłeś obrażenia z winy innego kierującego (innego kierowcy), przysługuje Tobie należne odszkodowanie i/lub zadośćuczynienie nawet w sytuacji, kiedy sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia lub nie miał ważnego / opłaconego OC. Jesteś niezadowolony z wypłaconego odszkodowania, które otrzymałeś, a od zdarzenia minęło mniej niż 3 lata – sprawdź czy należą Ci się dodatkowe pieniądze. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę i jeżeli będzie to możliwe wznowimy proces likwidacji szkody, bądź za Twoją zgodą skierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego. Okres przedawnienia standardowo wynosi 3 lata, jednak w przypadku, kiedy szkoda miała miejsce w związku z czynem niedozwolonym, to okres roszczenia o naprawienie szkody ulega przedawnieniu po upływie lat 20 od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.