Urazy w miejscach publicznych

Każda osoba, która doznała uszczerbku na zdrowiu w wyniku potknięcia, poślizgnięcia, zahaczenia, etc. i nastąpiło to na skutek zaniedbania bądź zaniechania przez zarządcę lub właściciela nieruchomości, sklepu, posesji, chodnika, drogi etc. ma prawo domagać się odszkodowania i zadośćuczynienia. W większości przypadków Twoje należne odszkodowanie zostanie zapłacone z polisy OC tegoż właściciela lub zarządcy posesji, drogi, chodnika.